Polimer destekli ultrafiltrasyon yöntemi ile atık sulardan ağır metal iyonlarının seçimli olarak ayrılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorFatma Arslan (Supervisor)

Cite this

'