Polietilenglikol sübstitüe yeni makromoleküllerin sentezi, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorBehice Şebnem Sesalan (Supervisor)

Cite this

'