Planda çıkıntı düzensizliğine sahip betonarme yapıların TBDY 2018 ve DBTBHY 2007 'ye göre davranışının incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorTülay Aksu Özkul (Supervisor)

Cite this

'