Pilot ölçekli membran biyoreaktörde tıkanma kontrolü için manyetik titreşim uygulaması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorOsman Atilla Arıkan (Supervisor)

Cite this

'