PİŞMİŞ KİL ESASLI YAPI TUĞLASININ KORUNMASINA YÖNELİK ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorLeyla Tanaçan (Supervisor)

Cite this

'