Petri ağları yaklaşımı ile raylı sistemler anklaşman sistemlerinin PLC ile gerçeklenmesi ve simülasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorSıddık Murat Yeşiloğlu (Supervisor)

Cite this

'