Pazar payı belirlemede bulanık çıkarım sistemi: Hava yolu pazar payı tahmini uygulaması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorCengiz Kahraman (Supervisor)

Cite this

'