PAH tanı oranları uygulaması ile Bolkar dağları Alpin gölleri'nde antropojenik etkilerin belirlenmesi Determination of anthropogenic effects in Alpine lakes of Bolkar mountains by application of PAH d

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorSevil Deniz Yakan Dündar (Supervisor)

Cite this

'