Ozonlama işlemi sırasında doğal kaynak suyunda bromat oluşumunu etkileyen parametreler ve bromat miktarının kontrolünü sağlayan uygulamalar

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorEsra Çapanoğlu Güven (Supervisor)

Cite this

'