Otoyol trafiği yönetiminde akıllı sistem yaklaşımı: Katılım denetimi örneği ve farklı denetim algoritmalarının başarım sınaması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorHilmi Berk Çelikoğlu (Supervisor)

Cite this

'