Osmanlı dünyasında zamanın değişimi ve mekânın dönüşümü: 19. yy'ın ikinci yarısında İstanbul kenti

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorTuncay Zorlu (Supervisor)

Cite this

'