Ortak podyum üzerinde yükselen mevcut betonarme yüksek katlı yapının deprem performansının zaman tanım alanında doğrusal ötesi analiz ile belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorBeyza Taşkın (Supervisor)

Cite this

'