Organik kimyasallar ve ham petrol içeren kirlenmiş deniz suyunun tarımsal biyokütleden hi ofobik ve süper oleofilik karbon fiber aerojel üretilerek temizlenmesi Cleaning of contaminated sea water cont

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorHanzade Açma (Supervisor)

Cite this

'