Organik asidürilerin tanısında kapiler elektroforez temassız iletkenlik dedektörü uygulamaları: Kemometrik deney tasarımı ile metot optimizasyonu

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorNevin Öztekin (Supervisor)

Cite this

'