Organik ışık yayan diodlar ve güneş pili uygulamaları için tiyenotiyofen ve bor türevli moleküllerin sentezi ve karakterizasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorTuran Öztürk (Supervisor)

Cite this

'