Ore genetic study of the Gadabay gold-copper deposit, Azerbaijan Gedebey altın-bakır yatağı (Azerbaycan)'nın cevher jenez çalışması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorEmin Çiftçi (Supervisor)

Cite this

'