OrbView-3 ve IKONOS uydu görüntülerinin doğruluğunun belediyecilik hizmetlerinde kullanım olanaklarının araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Yanalak (Supervisor)

Cite this

'