OLED uygulamaları için ditiyeno[3,2-b;2′,3'-d]tiyofen (DTT) temelli moleküllerin sentezleri ve özellikleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorTuran Öztürk (Supervisor)

Cite this

'