Oktasübstitüe ftalosiyaninlere yeni fonksiyonel gruplar kazandırılması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorEsin Hamuryudan (Supervisor)

Cite this

'