Oksit kaplı titanyum ve alaşımlarının yorulma davranışının incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorHüseyin Çimenoğlu (Supervisor)

Cite this

'