Occlusion robust and aware face recognition Bir kısmı kapalı yüz görüntülerine dayanıklı ve farkında yüz tanıma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorHazım Kemal Ekenel (Supervisor)

Cite this

'