O-asetilpeptidoglukan esteraz (APE1) enziminin tepkime mekanizmasının ın silico yöntemlerle aydınlatılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorNurcan Tüzün (Supervisor)

Cite this

'