No-frost derin dondurucu içindeki sıcaklık dağılımı ve hava akışının incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorMelike Nikbay (Supervisor)

Cite this

'