Nihai projelerde mekanik sistemlerin otomatik çıkarım yöntemi ile yapı bilgi modelinin oluşturulması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorHande Demirel (Supervisor)

Cite this

'