Neoliberal ekonomi politikalarının planlama kurumsal yapılandırmasına etkisi: Konut arsası geliştirme süreci bağlamında bir analiz The effect of neoliberal economic policies on planning institutional

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorElif Alkay (Supervisor)

Cite this

'