Nanoakışkanlarda doğal taşınımla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorAyşe Filiz Baytaş (Supervisor)

Cite this

'