Nanoakışkanların ısı geçişi başarımının sayısal olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorAyşe Filiz Baytaş (Supervisor)

Cite this

'