NACA0015 kanat profili üzerinde çift yarıklı koordineli jet aktüatör ile aktif akış kontrolünün deneysel ve sayısal incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorDuygu Erdem (Supervisor)

Cite this

'