Nır-ır laserlerin karaciğer üzerindeki etkilerinin ın vıtro ortamda araştırılması ve karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorFatma İnci Çilesiz (Supervisor)

Cite this

'