Momentum ve enerji denklemleri için düşük boyutlu modeller geliştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorHasan Güneş (Supervisor)

Cite this

'