Moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çelik çerçeve ile dışmerkez çaprazlı çelik çerçevenin birlikte oluşturduğu sistemin doğrusal olmayan davranışının incelenmesi Investigation of nonlinear behaviour

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorBarlas Özden Çağlayan (Supervisor)

Cite this

'