Moleküler dinamik simülasyonları kullanılarak lösin taşıyıcı proteinlerin ve dinein motor proteinlerin termodinamik özelliklerinin incelenmesi Investigation of thermodynamic properties of leucine tran

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorMert Gür (Supervisor)

Cite this

'