Modifiye atmosferde paketleme ve ışınlamanın pişirmeye hazır köftelerin kalitesi üzerine etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorGürbüz Güneş (Supervisor)

Cite this

'