Modern sanatın doğuşunda kadın imgesi: Türk ve Avrupa resim sanatı karşılaştırması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorOğuz Haşlakoğlu (Supervisor)

Cite this

'