Mobil Kablosuz Sensör Ağlarının Parçacık Sürü Optimizasyonu Tabanlı Kümelenmesi ve Kümeleme Periyodunun Ağın Yaşam Ömrü ile Veri Güncelliği Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorMehmet Akif Yazıcı (Supervisor)

Cite this

'