Mobil iletişim sektöründe kurumsal kuram açısından değişim: Türk GSM sektörü örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorMehmet Erçek (Supervisor)

Cite this

'