Mini kanallar içerisinde tek fazlı akış ve ısı taşınımının sayısal ve deneysel olarak incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
Supervisorİsmail Yalçın Uralcan (Supervisor)

Cite this

'