Mini kanallı ısı değiştiricilerinin farklı tasarım parametrelerine göre performansının ve donma probleminin deneysel incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorLütfullah Kuddusi (Supervisor)

Cite this

'