Mimarinin kıvamı: Dikiş figürasyonu ve şehirde yürüyüş inşaları üzerinden bir araştırma

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorGülçin Pulat Gökmen (Supervisor)

Cite this

'