Mimari temsil yöntemlerinin Mimesis, yeniden üretim, çeviri ve anlatı kavramları üzerinden incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorFunda Uz (Supervisor)

Cite this

'