Mimari mirasın deprem riskine karşı korunmasında geliştirilecek kılavuza yönelik bir ön araştırma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorGülsüm Tanyeli (Supervisor)

Cite this

'