Mevcut bir konutun enerji etkin geliştirilmesine yönelik bir çalışma:TOKİ Afyon Tarımköy örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorGül Koçlar Oral (Supervisor)

Cite this

'