Mevcut binaların doğrusal olmayan yerdeğiştirme istemleri ile ampirik ifadelerin karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorBeyza Taşkın (Supervisor)

Cite this

'