Metro türü şehiriçi raylı ulaşım sistemlerinde kentleşme sebebiyle ray düzleminde meydana gelen geometrik deformasyonların sayısal olarak değerlendirilmesi Numerical evaluation of geometric deformatio

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorŞükrüye İyinam (Supervisor)

Cite this

'