Metalik malzemelerin bilyalı dövme uygulaması sonrası tribolojik davranışının deneysel olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorZeynep Parlar (Supervisor)

Cite this

'