Metal katmanlar içeren hibrit katmanlı kompozit plakların anlık basınç yükü altındaki dinamik cevabının incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorZahit Mecitoğlu (Supervisor)

Cite this

'