Mercimek proteini ile soğan kabuğu fenolikleri interaksiyonunun fonksiyonel özellikler ve biyoaktivite üzerine etkisi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorEsra Çapanoğlu Güven (Supervisor)

Cite this

'