Melen havzasında pestisit uygulamaları ve pestisitlerin biyolojik bozunma, yüzeysel akış ve sızma yüzdelerinin tahmini

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorMelike Gürel (Supervisor)

Cite this

'