Mekanik olarak tespit edilen cephe sistemlerinin Türkiye'deki mevcut durumu ve değerlendirilmesi The current state and evaluation of the facade systems with mechanical fixing in Turkey

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorFatih Yazıcıoğlu (Supervisor)

Cite this

'