MEKANİK ALAŞIMLAMA VE BASINÇSIZ SİNTERLEME YÖNTEMLERİ İLE WNbMoVAlxCry(x,y=0-1,0) REFRAKTER YÜKSEK ENTROPİ ALAŞIMLARININ SENTEZLENMESİ VE İLİŞKİN KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Lutfi Ovecoglu (Supervisor)

Cite this

'